(CAO) Abdel Rahim el-Keeb, một giáo sư Đại học Tripoli, đã được bầu làm Thủ tướng lâm thời mới của Libya. El-Keeb, cũng là một thành viên của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) Libya, đã được 26 trong số 51 phiếu, trong cuộc bỏ phiếu diễn ra trước mặt các nhà báo trong và ngoài nước tại Tripoli.

Ông el-Keeb, thủ tướng lâm thời của Libya

Ông el-Keeb nói: “Libya lớn hơn bất cứ cá nhân nào và tôi sẽ phục vụ Libya và nhân dân Libya với tất cả trái tim và tâm hồn”. Một quan chức NTC nói thoạt đầu có 8 ứng viên ra tranh chức vụ này, nhưng 3 trong số họ đã rút lui trước khi bỏ phiếu. Phó Chủ tịch NTC Abdel Hafiz Ghoga nói: “Chúng tôi chọn Keeb để cải tổ chính phủ chuyển tiếp”. El-Keeb sẽ thay Mahmoud Jibril, người nhiều lần nói ông sẽ bước xuống khỏi chức thủ tướng lâm thời, chính thức là người cầm đầu hội đồng hành pháp của NTC, sau khi lực lượng NTC kiểm soát hoàn toàn Libya. Ông Keeb được hy vọng sẽ chỉ định một nội các mới trong những ngày sắp tới.