(HNM) - Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống (dự kiến hạn chót vào ngày 23-11), cái vòng luẩn quẩn tranh chấp quyền lực giữa các phe phái khiến cho bế tắc chính trị tại Li-băng càng loang rộng.