Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 5/12 đã thông qua nghị quyết do Nhật Bản đề xuất về giải giáp hạt nhân, trong đó nhấn mạnh cần phải thực hiện các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên do vụ thử hạt nhân của nước này hồi năm ngoái.