QĐND - Ngày 12-11, LHQ tại Việt Nam ra thông cáo báo chí cho biết, LHQ đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Chính phủ Việt Nam trong công tác chuẩn bị phòng, chống bão đã giúp giảm tối đa thiệt hại về người và của do cơn bão Haiyan gây ra.

Lần đầu tiên, Thủ tướng Chính phủ đã khởi động các phương án chuẩn bị ở mức độ cao nhất, sẵn sàng phòng, chống bão ngay từ ngày 8-11, ba ngày trước khi cơn bão đổ bộ vào Việt Nam. Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam, bà Pra-típ-ha Mê-ta (Pratibha Mehta) cho biết, bà đặc biệt ấn tượng với sự chuẩn bị và các biện pháp được Chính phủ Việt Nam thực hiện khi đối mặt với cơn bão này. Tất cả các cấp chính quyền và quân đội đã được chuẩn bị đầy đủ để đối phó. Mỗi tỉnh đều có kho dự trữ thực phẩm, nước uống, chỗ ở, thuốc men, y tế, nước và thiết bị vệ sinh đã sẵn sàng. Chính phủ Việt Nam vẫn trong tình trạng kiểm soát sau bão và khả năng yêu cầu hỗ trợ quốc tế là ít xảy ra.

THẾ LONG