Ngày 1/11, các cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn và chống tội phạm đã ký thỏa thuận chung tăng cường phối hợp lực lượng hiệu quả hơn, và tránh chồng lấn nhiệm vụ trong cuộc chiến chống nạn buôn người và tổ chức di cư bất hợp pháp, bảo vệ tốt hơn các nạn nhân.

Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc chống ma túy và tội phạm (UNODC), Yury Fedotov, khẳng định ủy nhiệm của UNODC trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức bổ sung cho ủy nhiệm bảo vệ người tị nạn của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). Nạn nhân của nạn buôn người và tổ chức di cư bất hợp pháp là những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và cần được bảo vệ.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Antonio Guterres, nhấn mạnh thế kỷ 21 là thế kỷ con người di cư do các nguyên nhân như biến đổi khí hậu, đô thị hóa, tăng trưởng dân số,... Thực tế này mở ra các cơ hội cho các tổ chức tội phạm tổ chức di cư bất hợp pháp hoặc cưỡng bức, điều này tạo ra khoảng trống lớn và phức tạp về bảo vệ con người.

Tiền tệ tự do lưu thông, hàng hóa cũng ngày càng được lưu thông tự do nhưng sự di cư của con người vẫn bị những trở ngại lớn. Nạn buôn người hiện đại làm cho quyền con người dễ bị tổn thương và là hình thức mới của buôn bán nô lệ.

Liên hợp quốc phối hợp lực lượng của các cơ quan Liên hợp quốc chống buôn người song song với kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư chống buôn bán ma túy nhằm đảm bảo thắng lợi của cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và bảo vệ được các nạn nhân.

Liên hợp quốc xác định 4 khu vực cần tập trung khẩn cấp đầu tư và cam kết chống các loại tội phạm này là khu vực Mỹ Latinh, vịnh Aden, Afghanistan và các nước láng giềng, khu vực Bắc Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)