Phát biểu khi đồng chủ trì Hội nghị Nhóm cấp cao Liên hợp quốc lần thứ ba bàn về Chương trình phát triển Liên hợp quốc hậu các mục tiêu thiên niên kỷ (MDS) năm 2015, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nói rằng chương trình này cần tập trung xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. (Nguồn: AFP)

Hội nghị Nhóm cấp cao Liên hợp quốc do Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf và Thủ tướng Anh David Cameron, đồng chủ trì, đã diễn ra hôm 2/2 tại thủ đô Monrovia của Liberia, với sự tham gia của nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ 24 quốc gia.
Tổng thống Yudhoyono cho rằng có bốn vấn đề then chốt cần tiếp tục được quan tâm trong phát triển của toàn cầu.
Chương trình phát triển Liên hợp quốc hậu các mục tiêu thiên niên kỷ năm 2015 cần tăng cường xóa đói giảm nghèo, phát triển con người, giáo dục, y tế, bình đẳng cho các em gái và phụ nữ, thông qua việc giải quyết được các nguyên nhân gây ra tình trạng này.
Đảm bảo cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, an sinh xã hội, công bằng, bình đẳng, chống bạo lực vì thịnh vượng chung; thúc đẩy một mô hình phát triển bền vững, nhận biết và giải quyết những thách thức của biến đổi khí hậu, khan hiếm tài nguyên và tính bền vững môi trường.
Xác định lại quan hệ đối tác về phát triển giữa chính phủ tất cả các nước, khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự, trong đó đặc biệt chú trọng đến quản trị toàn cầu, nguồn và chất lượng phát triển tài chính, đầu tư trực tiếp nước ngoài, hợp tác Nam-Nam và thực thi kinh doanh có trách nhiệm.
Tổng thống Yudhoyono cũng đề xuất việc xem xét, đánh giá những tiến bộ của Chương trình nên được thực hiện định kỳ 5 năm một lần và thúc đẩy trách nhiệm rõ ràng.
Các đề nghị của Hội nghị Nhóm cấp cao Liên hợp quốc lần thứ ba sẽ được trình lên Đại Hội đồng Liên hợp quốc thảo luận khi bàn về Chương trình phát triển Liên hợp quốc hậu các mục tiêu thiên niên kỷ năm 2015. /.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)