(ĐTCK) CTCP Long Hậu (mã LHG – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn.

Theo đó, HĐQT LHG quyết định thoái toàn bộ 12,5 triệu cổ phần đã đầu tư khỏi CTCP Bourbon An Hòa.

Số cổ phần này tương đương với 25% vốn điều lệ của Bourbon An Hòa .

Hiện Bourbon An Hòa đang là công ty liên kết của LHG. Tính đến 30/9/2013, Bourbon An Hòa vẫn đang nợ LHG số tiền 37,3 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2013, cho dù đã đẩy mạnh việc thanh lý tài sản, thu hồi các khoản đầu tư góp vốn nhưng LHG vẫn lỗ ròng 11,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 7tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng 2013, LHG lãi sau thuế 14,47 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 1 tỷ đồng so với 9 tháng 2012 và chỉ hoàn thành được hơn 18% kế hoạch lợi nhuận năm.

Do đó, LHG quyết định dồn “toàn lực” trong quý IV này khi đặt mục tiêu đạt 127,67 tỷ đồng doanh thu (trong khi doanh thu 9 tháng 2013 thực hiện là 179,42 tỷ đồng) và 33 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tuy nhiên, cho dù LHG có hoàn thành kế hoạch quý IV, ước doanh thu thực hiện 2013 của LHG cũng chỉ đạt 307 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch và ước lợi nhuận thực hiện 2013 là 47,5 tỷ đồng, tương đương 60% kế hoạch đề ra.