(NDHMoney) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã LGL-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Từ ngày 2/12/2010 - 28/1/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) - Cổ đông lớn của LGL, đã đăng ký "lướt sóng" 500.000 cổ phiếu. Hết thời hạn đăng ký, cổ đông này mới này mới mua được 367.520 cổ phiếu và bán 254.200 cổ phiếu vì điều kiện thị trường biến động không thuận lợi. Số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 1.510.507 cổ phiếu, chiếm 10,79% vốn điều lệ của tổ chức phát hành.