Qualcomm MEMS Technologies và LG Electronics ngày 18/2/2009 đã công bố thỏa thuận bắt đầu phát triển sản phẩm thiết bị di động cầm tay sử dụng màn hình mirasol.