Cửa hàng ứng dụng Lenovo Enterprise App Shop giúp cho các doanh nghiệp lớn có thể mua ứng dụng hãng thứ ba cho nhân viên của mình với số lượng lớn và giá rẻ hơn. Lenovo cho biết, đây cũng là nơi nhân viên có thể tìm các ứng dụng được doanh nghiệp chấp thuận để tải xuống.

Trưởng bộ phận CNTT các doanh nghiệp sẽ có thể mua, đăng ký bản quyền, phân phối và quản lý nhiều ứng dụng bằng phần mềm Leonovo App Shop Manager. Với cách này, bộ phận CNTT chỉ cần quản lý ứng dụng mà không cần quản lý thiết bị của mỗi người dùng.

Nhiều công cụ phần mềm quản lý thiết bị di động MDM (mobile device management) hiện đã có trên các cửa hàng CNTT, nhưng xu hướng gần đây tại nhiều doanh nghiệp là quản lý ứng dụng thay vì quản lý các thiết bị như smartphone và máy tính bảng riêng mà nhân viên mang đến văn phòng làm việc.

Cửa hàng App Shop được cung cấp như một dịch vụ lưu trữ đám mây. Giá của phần mềm App Shop Manager và nhiều ứng dụng chưa được công bố. Lenovo cho biết, tất cả ứng dụng trên App Shop được bảo vệ miễn phí khỏi các phần mềm độc hại, và đã được thử nghiệm chạy tốt trên các máy tính bảng của Lenovo.

Trưởng bộ phận CNTT có thể sử dụng công cụ App Shop Manager để chọn và hủy chọn các ứng dụng cần sử dụng cho doanh nghiệp. Chỉ có các ứng dụng được chấp thuận mới có thể được mua và tải. Doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng cài đặt một ứng dụng tùy chỉnh cho người dùng cuối bằng công cụ App Shop Manager.

Bằng một công cụ của MobiHand.com, trưởng bộ phận CNTT có thể vô hiệu ứng dụng khi cần thiết, và có thể xác định các ứng dụng chưa được chấp thuận. Họ cũng có thể nhận thông báo nếu người dùng cài đặt các ứng dụng chưa được chấp thuận.