Thị trường chứng khoán sụt giảm kéo dài, nhưng lượng hồ sơ xin niêm yết mới vẫn đều đặn gửi về sàn Hà Nội và sàn Tp.HCM...