Lê Tương Dực (1495 - 1516) tên húy là Oánh, có tên nữa là Trừ; là cháu nội Lê Thánh Tông và là vị vua thứ 9 của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1509-1516.

“Trư vương” – Lê Tương Dực là một ông vua xa xỉ, hoang dâm vô độ. Vì muốn thỏa mãn dục vọng vui chơi, muốn làm đẹp lòng các cung phi, mỹ nữ vua đã đẩy hàng vạn dân đen vào cảnh đói kém, cùng cực. Vua xa đọa hết mức và thật không oan ức khi xứ thần nhà Minh là Phan Huy Tăng đánh giá: “Quốc vương An Nam mặt thì đẹp mà người thì lệch, tính háo dâm, là vua lợn, bại vong sẽ không lâu”.

Tháng 5 năm Giáp Tuất (1514), Vua nghe lời tâu của Hiệu úy Hữu Vĩnh, giết chết 15 vương công, cho gọi các cung nhân của Mẫn Lệ công (Vua Uy Mục) và triều trước vào để gian dâm. Năm Bính Tý (1516), vua cho đắp thành mấy nghìn trượng, bao vây cả điện Tường Quang, quán Trấn Vũ, chùa Thiên Hoa chắn ngang sông Tô Lịch; rồi lại làm điện hơn trăm nóc, đóng thuyền chiến, sai bọn nữ sử cởi truồng chèo thuyền ở Hồ Tây cùng Vua chơi đùa, lấy làm thích thú…

Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định về Lê Tương Dực: “Vua buổi đầu lên ngôi, ban hành giáo hóa, thận trọng hình phạt, cũng đáng coi là có công nghiệp. Song chơi bời vô độ, xây dựng liên miên, dân nghèo thất nghiệp, trộm cướp nổi lên, dẫn đến nguy vong là bởi ở đấy”.

Để thỏa mãn niềm vui, “Trư vương” bắt xây dựng cung điện trăm nóc lấy tên là Cửu Trùng đài. Nhưng để xây được một cung điện như vậy buộc Tương Dực phải cần đến một người thợ tài ba bậc nhất là Vũ Như Tô và hàng vạn nhân lực gồm cả cống phẩm từ các nước Lào, Chiêm thành – Chăm pa. Vì hoang dâm như thế, cho nên sứ nhà Minh sang trông thấy vua, bảo rằng Tương Dực có tướng lợn. Nên mọi người ngoài và dân chúng gọi ông là vua lợn.

Do mải mê ăn chơi, thác loạn, xa hoa nên Tương Dực ngày càng bỏ bê chính sự, từ chối quân vương, ra sức huy động bắt bớ dân đen, hành hạ, thúc dục xây dựng đài điện, tẩm cung. Đó là nguyên nhân khiến dân oán thán, nạn trộm cắp, chết đói, bạo loạn nổi lên nhanh chóng. Ngày 7 tháng 4 âm lịch năm 1516 vua Tương Dực bị Trịnh Duy Sản giết.

Thảo Phương (TTVN - Tổng hợp)