“Thực ra là Đăng đã sa ngã rồi, sống bản năng thì tất nhiên là rất dễ sa ngã. Nhưng may mắn là khi ấy mình gặp được người tốt, họ kéo mình ra.", diễn viên Hồng Đăng chia sẻ.