Lần đầu tiên, Festival diều sẽ diễn ra tại Vũng Tàu. 300 con diều với nghệ thuật chơi điêu luyện sẽ được nghệ nhân thế giới và Việt Nam trình diễn.