Ngày 12.2 (mùng 5 Tết), lễ hội chém lợn đã được khai mạc với các hoạt động hát quan họ, thi nấu ăn... Đến 18h chiều cùng ngày, hai "ông ỉn" được rước từ nhà nuôi về đình làng. Sáng 13.2 (mồng 6 Tết), hai "ông ỉn" được rước quanh làng, qua nơi tướng Đoàn Thượng chém lợn khao quân.

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 1

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 2

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 3

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 4

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 5

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 6

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 7

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 8

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 9

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 10

Le hoi lang Nem Thuong, Bac Ninh: Hai 'ong in' duoc ruoc quanh lang truoc le chem lon - Anh 11