Lễ hội Carnival hàng năm của các dân tộc Châu Mỹ Latinh được tổ chức hàng năm luôn thu hút rất đông người tham dự.