Le cuoi vang - Anh 1

Cặp vợ chồng già chuẩn bị lễ cưới vàng. Họ quyết định du lịch đúng tuyến mà họ đã đi sau ngày cưới, vẫn đi chuyến tàu vào giờ ấy, vẫn nghỉ ở khách sạn ấy, để sống lại kỷ niệm xưa.

- Khi họ về, một người bạn hỏi ông chồng về chuyến đi. Ông chồng buồn rầu kể:

- Tất cả giống hệt xưa kia, nhưng lần này, người ra buồng tắm để khóc là tôi...

* Ông già nọ trí nhớ đã kém lắm kể với bạn:

- Một hôm, tôi về nhà sớm và định làm điều gì đó, nhưng không tài nào nhớ ra được. Tôi ngồi đến tận 12h đêm, cố nghĩ mãi.

- Cuối cùng thì sao?

- Cuối cùng, tôi mới nhớ ra là hôm nay tôi định đi ngủ sớm.

K.T (sưu tầm)