Sáng mùng 6 Tết âm Lịch (tức ngày 13.2), lễ chém lợn truyền thống ngay giữa sân đình làng Ném Thượng đã không diễn ra. Nghi lễ được người dân làng và du khách thập phương mong chờ nhất được ban tổ chức buổi lễ thực hiện trong bí mật và tiếng kêu của “ông ỉn” được loa truyền ra ngoài khu vực sân đình.

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 1

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 2

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 3

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 4

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 5

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 6

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 7

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 8

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 9

Le chem lon Nem Thuong rut vao bi mat, dan lang kem vui - Anh 10