Ngày 11.10, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập CĐ các khu công nghiệp tỉnh.

LDLD tinh Tuyen Quang: Thanh lap Cong doan cac khu cong nghiep tinh - Anh 1

Đồng chí Phạm Hồng Phong, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng BCH lâm thời CĐ các KCN tỉnh Tuyên Quang.

Đến dự buổi Lễ có đại biểu thay mặt Tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Quang Sơn, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Chẩu Văn Thuyết, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Đại biểu LĐLĐ tỉnh có đồng chí Phạm Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN , Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Thường Trực LĐLĐ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh…

Đồng chí Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh công bố các Quyết định thành lập Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Quyết định Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tich, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra lâm thời Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Quyết định bàn giao quản lý các công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ thành phố Tuyên Quang và LĐLĐ huyện Sơn Dương về Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

Sau khi các Quyết định được công bố, Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã ra mắt. Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo chương trình công tác của Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh.

Tại buổi lễ đồng chí Phạm Hồng Phong - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã chúc mừng Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa được thành lập và đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, khẩn trương bắt tay thực hiện ngay một số nhiệm vụ như: Kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động có hiệu quả ngay từ đầu; xây dựng Quy chế hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, CNVCLĐ trong các công đoàn cơ sở trực thuộc, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác pháp triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các Khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Phùng Văn Tài