LĐLĐ quận Tây Hồ vừa phối hợp với Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân quận Tây Hồ tổ chức gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến trong nữ CNVCLĐ quận giai đoạn 2010 - 2015.

Các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng tại buổi gặp mặt.

Thông tin từ hội nghị cho biết, trong giai đoạn này đã có nhiều chị em CNVCLĐ trong quận không ngừng nỗ lực trong học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, luôn năng động, sáng tạo trong LĐ, sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quận và TP. Nhiều chị em CNVCLĐ trong quận đã không ngừng phấn đấu để vừa “Giỏi việc nước”, vừa “Đảm việc nhà” và đạt chuẩn mực “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; khẳng định được vai trò, vị trí người mẹ, người vợ, người chủ chốt trong xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con trưởng thành. Các chị em CNVCLĐ trong quận còn tích cực tham gia vào sự nghiệp bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa gia đình VN trong điều kiện hội nhập quốc tế…

Tại hội nghị đã có 23 tập thể và 35 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua được khen thưởng, trong đó có 1 tập thể và 2 cá nhân của LĐLĐ quận Tây Hồ được khen thưởng điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2010 - 2015.