Ngày 10.3, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết Bộ luật LĐ về chính sách đối với LĐ nữ.

Nghị định được Bộ LĐTBXH xây dựng với sự đồng ý của Văn phòng Chính phủ. Tổng LĐLĐVN đã tích cực tham gia cùng Bộ LĐTBXH khảo sát và xây dựng nghị định. Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐVN thành lập tổ nghiên cứu riêng, đồng thời tổ chức các cuộc họp, hội thảo để có thêm thông tin góp ý vào nghị định. Với tinh thần vì lợi ích hài hòa giữa người sử dụng LĐ và NLĐ nói chung và LĐ nữ nói riêng, tại hội nghị, các chuyên gia của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ GDĐT, BHXH, các ban chuyên môn của Tổng LĐLĐVN… đã đưa ra ý kiến khá cụ thể từ nhiều khía cạnh khác nhau và được Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng ghi nhận. Tổ nghiên cứu của Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp thu các ý kiến và có nghiên cứu kỹ hơn nữa, góp phần xây dựng nghị định hoàn thiện hơn.