(DĐDN) - Ngày 17/01, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng (VCCI Đà Nẵng) đã phối hợp với Quỹ Châu Á, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng chống thiên tai và quy định về thành lập, quản lý Quỹ phòng chống thiên tai.

Theo dự thảo, tất cả các tổ chức kinh tế, cá nhân sẽ phải đóng quỹ hằng năm để hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong thiên tai , bão lũ . Theo đó, các tổ chức kinh tế mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam nhưng tối thiểu 1 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động với mức đóng góp: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương đóng 1 ngày lương/người/năm. Người lao động khác đóng 30.000 đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai. Cũng như một số đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ gồm thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; cha, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ.

Thẩm quyền miễn, giảm, tạm hoãn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định và được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền vào quỹ nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp năm sau.

Nguyên tắc hoạt động của quỹ vì mục đích phi lợi nhuận. Đây là quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý để sử dụng tại địa phương và trợ giúp các địa phương khác khi có thiên tai xảy ra. Tồn quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước về tài chính của cơ quan tài chính cùng cấp.

Theo dự thảo, Nghị định quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2014 và sẽ thay thế Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997.

Tuy nhiên, đại đa số các doanh nghiệp đều chưa hài lòng với mức quy định mà doanh nghiệp phải đóng là hai phần vạn trên tổng tài sản hiện có, vì có rất nhiều doanh nghiệp, ngân hàng có tài sản rất lớn nhưng đồng tiền trong doanh nghiệp thì không nhiều, lợi nhuận rất ít nếu tính như vậy thì chưa hợp lý.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đưa ra một số ý kiến đóng góp khác như: Đưa thêm trách nhiệm của chính quyền vào trong luật, minh bạch về quỹ, quy định rõ hơn về các đơn vị thu phí để tránh trường hợp thu chồng chéo một người đóng ở doanh nghiệp rồi về địa phương thu tiếp…

Văn Nhất