Ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục được ghi nhận đến hết ngày 31/3/2013 dưới nhiều hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Tại buổi làm việc giữa Hội đồng Nhân dân TP.HCM với đại diện các doanh nghiệp (DN) và các Hội ngành nghề trên địa bàn thành phố trong việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 diễn ra chiều 4/2/2013, hơn 10 ý kiến từ đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, CLB Doanh nhân Sài Gòn, Liên minh HTX TP.HCM, Hội Cao su nhựa TP.HCM... nhấn mạnh nhiều đến yếu tố quyền công dân và cho rằng Hiến pháp nên đưa quyền con người lên trên hết, không bảo vệ những điều chung chung.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân TP.HCM, cũng cho biết, ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ còn tiếp tục được ghi nhận đến hết ngày 31/3/2013 dưới nhiều hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản. Ban chỉ đạo sửa đổi Hiến pháp hoặc Ban Kinh tế và Ngân sách - Hội Đồng Nhân dân TP.HCM sẽ là nơi tiếp nhận những ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.