Hanoinet - Trước đây làng em ai cũng nghèo, nhưng chuyện lấy vợ gả chồng rất vô tư, tình nghĩa. Mấy năm nay được nâng cấp thành phường, nên xuất hiện “luật bất thành văn” là con gái đi lấy chồng phải có hồi môn là 30 mét đất, tương đương với 300 triệu đồng.