Một phụ nữ ở Ấn Độ lấy bụi trong mắt cho khách bằng cách luồn que kim loại dưới mí, dồn bụi về một phía rồi dùng tay nhúm chúng.

Cách loại bỏ bụi khỏi mắt kỳ quặc diễn ra tại một vùng thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Người phụ nữ dùng que bằng kim loại, luồn que vào dưới mí, dồn bụi về phía đuôi mắt.

Người phụ nữ còn đặt bụi lên tay khách hàng trước khi chuyển sang mắt còn lại.

Nhúm bụi mà người phụ nữ lấy ra từ mắt người đàn ông.

Video Dùng que bằng kim loại lấy bụi mắt Một phụ nữ ở Ấn Độ lấy bụi trong mắt bằng cách cho que kim loại vào dưới mí, dồn bụi về một phía, rồi dùng tay nhúm chúng ra.

Đỗ Quyên