VIT - Ngày 14/7, Lầu Năm Góc đã công khai công bố một phần của chiến lược không gian mạng đầu tiên, công nhận không gian mạng là "một lĩnh vực hoạt động để tổ chức, huấn luyện và trang bị."

"Đây là chiến lược không gian mạng thống nhất đầu tiên của DOD (Bộ Quốc phòng) và chính thức tóm lược một phương thức mới đối với các hoạt động quân sự, tình báo và điều hành của Bộ Quốc phòng," Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố. Tài liệu, mang tên Chiến lược Hoạt động trong Không gian mạng của Bộ Quốc phòng (DSOC), đã chính thức được Thứ trưởng Quốc phòng William J. Lynn công bố trong một bài phát biểu tại Trường Đại học Quốc phòng ở Washington. Một phiên bản không được coi là mật đã được đăng trên trang web của Lầu Năm Góc. "Chiến lược này cho phép Bộ Quốc phòng tổ chức, huấn luyện và trang bị cho không gian mạng như chúng ta thực hiện đối với không quân, hải quân, bộ binh, và vũ trụ để hỗ trợ những lợi ích an ninh quốc gia," theo tài liệu vừa được công bố. Chiến lược này cũng thể hiện một sự thay đổi đáng kể từ phòng thủ "bị động" sang phòng thủ "chủ động" đối với những mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn. Nó chỉ rõ phòng thủ chủ động là "khả năng đồng thời và trong thời gian thực tế của Lầu Năm Góc phát hiện, theo dõi, phân tích, và giảm thiểu các mối đe dọa và những điểm dễ bị tấn công". Thuộc một phần phòng thủ chủ động, Lầu Năm Góc sẽ giới thiệu những khái niệm và khả năng hoạt động mới trên các mạng của họ, như những bộ phận cảm biến, phần mềm, và chữ ký để phát hiện và ngăn chặn mã nguy hiểm trước khi nó ảnh hưởng đến các hoạt động của Mỹ. Chiến lược được mong đợi từ lâu này có thể sẽ gây nên những mối quan ngại, cả bên trong và bên ngoài nước Mỹ, về nỗ lực của Mỹ có thể quân sự hóa không gian mạng và chiếm được ưu thế trong lĩnh vực chiến tranh mới này, theo các nhà phân tích. Trong bài phát biểu, ông Lynn dường như đã cố gắng làm giảm bớt những mối quan ngại này, ông nhấn mạnh trọng tâm của họ vẫn là phòng thủ. "Chiến lược của chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh đến việc phủ nhận lợi ích của một cuộc tấn công", ông nói. "Không hề quân sự hóa không gian mạng, chiến lược bảo vệ những mạng lưới của chúng tôi phủ nhận lợi ích của một cuộc tấn công sẽ giúp khuyên can các nhà quân sự sử dụng không gian mạng cho các mục đích thù địch."