Thủ đoạn giả danh công an, kiểm sát viên, nhân viên bưu điện, rồi gọi điện thoại đến số cố định của các hộ dân để đe dọa tống tiền đã được cơ quan cơ công an khuyến cáo trong thời gian qua. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có rất nhiều người mắc vào bẫy lừa đảo này.