Không phải Danielle Lloyd, càng không phải cô người mẫu có vòng 1 nóng bỏng Gemma Arkitson. Người đẹp lên trang bìa những tờ báo chuyên phục vụ cánh đàn ông nhiều nhất trong thời gian qua là Larissa Riquelme