TT - Phụ nữ VN lấy chồng Hàn Quốc thông qua dịch vụ môi giới sẽ trở thành đối tượng chính của một chiến dịch tuyên truyền nhận thức do Tổ chức Quốc tế về di dân (IOM) và Chính phủ Hàn Quốc phối hợp tổ chức.