Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thành lập tổ công tác liên ngành xử lý thông tin về chất lượng và an toàn thực phẩm nước mắm. Tổ công tác do ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản làm tổ trưởng.

Lap to cong tac lien nganh xu ly thong tin ve chat luong nuoc mam - Anh 1

Nhiệm vụ của tổ công tác này là nghiên cứu các tài liệu khoa học trong và ngoài nước, quy định của quốc tế và Việt Nam; tổ chức làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước (FAO, WHO...) về chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nước mắm để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao.

Trước, đó, Bộ Công thương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra nhằm làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas).

Đồng thời, xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của Vinastas (nếu có) trong vụ việc ra thông cáo báo chí công bố kết quả kiểm tra về hàm lượng asen trong nước mắm.

NY