(PL)- “Từ ngày 13 đến 18-11, Tập đoàn Ebismarine (Nhật Bản) sẽ lắp đặt thiết bị tại hồ điều tiết Bến Mễ Cốc (quận 8, TP.HCM) để xử lý nước cho khu vực này”

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị (Ban GTĐT) TP.HCM cho biết hôm 11-11.

Sau khi thiết bị lắp đặt xong, việc xử lý nước sẽ được thực hiện liên tục, kéo dài cho đến ngày 20-1-2014. Trong thời gian này, Tập đoàn Ebismarine sẽ thường xuyên lấy mẫu nước phân tích, đánh giá chất lượng nước khi đã qua xử lý.

Chương trình thuộc dự án Cải thiện chất lượng nước hồ điều tiết Bến Mễ Cốc, được thực hiện bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản. Nếu đạt kết quả tốt ở dự án thí điểm này, Ban GTĐT sẽ báo cáo UBND TP xem xét triển khai các giai đoạn tiếp theo.

TRUNG THANH