Chiều qua (27-5), sau khi nghe tờ trình của Chính phủ về Luật Công nghệ cao và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật này.