Các điều kiện thành lập tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam còn khá gò bó...