Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020, do Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm Chủ tịch Hội đồng.

Lap Hoi dong tham dinh Bao cao nghien cuu kha thi Chuong trinh muc tieu CNTT - Anh 1

Bộ TT&TT vừa thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo khả thi Chương trình mục tiêu về CNTT

Cụ thể, theo Quyết định số 1819/QĐ-BTTTT ngày 18/10/2016, Hội đồng bao gồm 8 thành viên là đại diện các Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ CNTT, Vụ KH&CN, Cục An toàn thông tin, Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin Bộ...

Bên cạnh đó, Hội đồng còn có Tổ giúp việc với 9 thành viên, gồm các lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ CNTT, Vụ KH&CN, Cục An toàn thông tin, Cục Tin học hóa, Trung tâm thông tin...

Hội đồng có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, hồ sơ được thông qua khi có ít nhất 2/3 số thành viên nhất trí.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch Hội đồng sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên còn lại trong Hội đồng cũng như của Tổ giúp việc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hội đồng và Tổ giúp việc sẽ tự giải thể.

T.C