Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký Văn bản số 6017/UBND-ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị, xây dựng trước năm 1954, trên địa bàn Hà Nội.

Theo văn bản, UBND thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 (các công trình kiến trúc không phải là biệt thự) theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố, bảo đảm chính xác, sát thực, đầy đủ hồ sơ, tài liệu. Quá trình triển khai, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm phối hợp với các sở: Xây dựng, Văn hóa - Thể thao, UBND các quận để bảo đảm sự đồng bộ trong xác định tiêu chí, phân loại, lập danh mục, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định.

Đối với việc tổ chức rà soát, lập danh mục biệt thự, Sở Xây dựng lấy ý kiến chuyên môn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về các vấn đề liên quan, bảo đảm đồng bộ giữa hai danh mục trên. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố có khoảng 140 công trình kiến trúc (không phải biệt thự) xây dựng giai đoạn trước năm 1954, trong đó có 95 công trình công cộng, còn lại là nhà phố.

Gia Khánh