“Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT rà soát, xác định chính xác số lượng các chung cư cũ bị hư hỏng nặng, xuống cấp cần cải tạo, xây dựng mới; lập danh mục các chung cư nguy hiểm, chung cư bị hư hỏng nặng, các chung cư còn lại và kế hoạch giải quyết, báo cáo UBND TP”.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa như trên.

Ngoài ra, Sở Xây dựng phải hoàn chỉnh, trình gấp quyết định phân công, ủy quyền cho UBND các quận, huyện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch.

Thông báo còn đề nghị Hiệp hội Bất động sản TP làm việc với các hội viên để có ý kiến nhằm xác định chi phí xây dựng mới thay thế chung cư cũ được hợp lý, hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và chủ đầu tư.