(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2020. Mục tiêu của dự án là xây dựng và phát triển nền thể thao thành tích cao TP Hà Nội, thu hẹp khoảng cách so với trình độ châu á, góp phần nâng cao vị thế của đất nước và Thủ đô, đáp ứng nhu cầu về thể dục thể thao của nhân dân.

Chiến lược cũng phải nêu rõ nội dung đào tạo lực lượng vận động viên các môn thể thao tài năng có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt. Đồng thời, nâng cao thành tích thi đấu thể thao và đóng góp huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam trong các kỳ, đại hội thể thao quốc tế... Ngoài ra, chiến lược phải đưa ra dự báo, định hướng xây dựng nền thể thao chuyên nghiệp, bền vững... Dự án cần được hoàn thành trong năm 2009 với tổng kinh phí ước tính 440 triệu đồng từ ngân sách thành phố.