Chính phủ Lào đang đẩy mạnh các dự án xây dựng tại thủ đô Viêng Chăn với việc ký kết xây dựng đường cao tốc Viêng Chăn và đạt thỏa thuận với các nhà đầu tư Nhật Bản về dự án xây dựng khu công nghiệp lớn tại thủ đô.