Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã chỉ đạo thanh tra xây dựng nghiêm cứu 43 hồ sơ dự án, công trình và xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong công tác hoạt động xây dựng đối với 43 gói thầu chậm quyết toán.

Lao Cai: Xu phat 40 du an vi pham - Anh 1

Qua kiểm tra đã phát hiện 07/09 chủ đầu tư với 40 dự án có vi phạm. Ảnh: QT

Qua kiểm tra 43 dự án, trong đó có 09 dự án do xã làm chủ đầu tư: Sa Pa có 7 dự án và huyện Si Ma Cai có 2 dự án.

Đoàn thanh tra đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt đối với 07/09 chủ đầu tư với 40 dự án. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 177,5 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm của các dự án trên chủ yêu do không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình; vi phạm quy định nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước chậm quá 6 tháng đối với hạng mục công trình, công trình xây dựng thuộc dự án nhóm C và chậm quá 03 tháng đối với công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

Trần Quý