Ngày 17/4/2008, UBND tỉnh Lào cai đã ra quyết định số 912 về việc công bố hết dịch cúm gia cầm. Theo đó bãi bỏ vùng có dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm bị dịch cúm gia cầm.