UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa ban hành Kế hoạch tiếp công dân của Thường trực UBND thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố hoặc Phó Chủ tịch UBND thành phố sẽ tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng; nếu trùng ngày Lễ, Tết hoặc công tác đột xuất sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Ngoài ra, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND thành phố sẽ tiếp công dân đột xuất với những trường hợp vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau. Địa điểm tiếp công dân tại trụ sở Văn phòng Tiếp công dân thành phố, số 15 đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3 hoặc tại một địa điểm khác do Lãnh đạo UBND thành phố quyết định. Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng Tiếp công dân thành phố và website của UBND thành phố (www.hochiminhcity.gov.vn).

ĐÌNH LỊCH