Chiều 18/9, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cùng các Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng, Lê Tiến Hào, Nguyễn Đức Hạnh, Đặng Công Huẩn đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2015).

Lanh dao Thanh tra Chinh phu gap go lanh dao thanh tra cac bo, nganh - Anh 1

Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: PH

Tại buổi gặp gỡ, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh đã tóm tắt sơ lược các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam kết quả nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC), phòng, chống tham nhũng (PCTN) và xây dựng nội bộ giai đoạn 2011- 2015.

Công tác thanh tra nhiệm kỳ qua đã tập trung thanh tra những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm; phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều vi phạm, chấn chỉnh những sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp phòng ngừa. Chất lượng kết luận các cuộc thanh tra được nâng lên, các kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, ­­khả thi hơn. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Nhiều cuộc thanh tra diện rộng trên các lĩnh vực được quan tâm triển khai và thu được kết quả tích cực.

Toàn ngành đã tham mưu cho các cơ quan hành chính tiếp hơn 1.758.400 lượt công dân (20.282 lượt đoàn đông người); tiếp nhận 476.460 đơn KN,TC; giải quyết 207.805 vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền, đạt 87%. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 2.327 tỷ đồng, 1.147 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 2.947 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 186 vụ, 442 người.

Trong 5 năm qua, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 37,3 nghìn cuộc thanh tra hành chính và trên 783 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế với số tiền hơn 208,5 nghìn tỷ đồng, trong đó đã kiến nghị thu hồi gần 119,4 nghìn tỷ đồng và 19,2 nghìn ha đất, lập biên bản, ban hành 945,9 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 29,3 nghìn tỷ đồng, xử lý khác hơn 59,8 nghìn tỷ đồng; đã kiến nghị xử lý kỷ luật 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 297 vụ, 355 người. Trong đó, riêng Thanh tra Chính phủ đã ban hành 108 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 74,5 nghìn tỷ đồng, 10.727 ha đất; kiến nghị thu hồi hơn 22,6 nghìn tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 48 vụ việc.

Lanh dao Thanh tra Chinh phu gap go lanh dao thanh tra cac bo, nganh - Anh 2

Riêng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN đã tiến hành 13.584 cuộc tại 28.902 đơn vị. Ảnh: PH

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, so với nhiệm kỳ trước, KN,TC có xu hướng giảm. Tập trung giải quyết KN,TC, tỉ lệ đạt cao hơn so với trước, bình quân hàng năm đạt trên 86%. Quá trình giải quyết coi trọng công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở. Việc thực hiện quyết định giải quyết giải quyết được chú trọng hơn.

Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, được các bộ, ngành, địa phương triển khai khá nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhất là các kỳ họp Quốc hội, họp Trung ương và đại hội đảng các cấp.

Lanh dao Thanh tra Chinh phu gap go lanh dao thanh tra cac bo, nganh - Anh 3

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành. Ảnh: P.H

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra có chuyển biến tích cực, qua thanh tra đã phát hiện 441 vụ (tăng 212 vụ so với nhiệm kỳ trước), 692 người có dấu hiệu tham nhũng với 769 tỷ đồng, 10 ha đất; kiến nghị thu hồi 745 tỷ đồng (tăng 637 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước); kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 596 cá nhân, xử lý trách nhiệm 157 người đứng đầu; chuyển cơ quan điều tra 162 vụ, 272 đối tượng.

Về công tác PCTN và hợp tác quốc tế về PCTN, Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN được quan tâm chỉ đạo ráo riết, đã trình ban hành và ban hành được nhiều văn bản quan trọng với nhiều điểm đột phá.

Trong phòng ngừa tham nhũng đã từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; phòng ngừa, ngăn chặn việc xảy ra tham nhũng thông qua việc phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời nhiều vụ việc vi phạm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xử lý vi phạm nghiêm hơn, thu hồi tài chính đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt là phát hiện, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, góp phần bịt các lỗ hổng, sơ hở, dễ làm nảy sinh tham nhũng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo thanh tra các bộ, ngành đã báo cáo sơ bộ về tình hình công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN tại đơn vị cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác thanh tra qua đó thể hiện tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.

P.H