Một trường hợp từ chức đột ngột ở công ty Samsung đang làm tăng quan ngại về khoảng trống quyền lực.

Trúc Huỳnh