(Quốc phòng) - Ngày 16/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra Binh chủng Tăng – Thiết giáp. Trước đó 1 ngày, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với các Nhà máy Z121, Z117 và Z176 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc với Bộ tư lệnh Binh chủng T-TG.

Tại buổi làm việc với Binh chủng Tăng-Thiết giáp, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đánh giá cụ thể từng mặt mạnh, yếu trong công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của Binh chủng T-TG và chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu Binh chủng T-TG tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác tổ chức xây dựng lực lượng T-TG trong binh chủng và toàn quân, tổ chức tốt các cuộc diễn tập, luyện tập cho các đơn vị; tham gia hiệp đồng tác chiến, chiến lược theo kế hoạch của Bộ, trinh sát nghiên cứu địa hình một số tỉnh khu vực hướng Bắc, Tây Bắc…

Trước đó, ngày 10/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đến thăm và kiểm tra tại Cục Cảnh sát biển Việt Nam. Trong buổi làm việc, Đại tướng đã định hướng về những nhiệm vụ chính trong năm 2013, tập trung vào 7 nội dung chính. Trong đó cùng với nâng cao khả năng SSCĐ, xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển Đông; tăng cường đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm và tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên biển; chủ động thực hiện nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn… cần chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế; ưu tiên bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển…

Ngày 15/4, một quan chức quốc phòng khác là Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã đến thăm và làm việc với các Nhà máy Z121, Z117 và Z176 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm cơ sở sản xuất công nghiệp Quốc phòng của Nhà máy Z117.

Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước và chỉ thị của Bộ Quốc phòng, cả ba Nhà máy đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, coi trọng phát triển công nghiệp quốc phòng; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, đồng thời chủ động, tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao khả năng bảo đảm vũ khí, khí tài cho Quân đội và tiềm lực quốc phòng của đất nước.

Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng các Nhà máy tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa đường lối, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào từng nhiệm vụ;

Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tìm kiếm, mở rộng thị trường, tích cực nắm bắt xu thế, thời cơ hội nhập quốc tế để nâng cao trình độ tổ chức, quản lý hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Như vậy, trong thời gian gần đây, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn giành sự quan tâm sát sao, đặc biệt đến lực lượng vũ trang, các đơn vị trực tiếp tranh bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc.

Ngày 14/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã dành thời gian đến thăm lực lượng Cảnh sát biển vùng 2 thuộc Cục Cảnh sát biển Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực của các lực lượng vũ trang nói chung và Cảnh sát biển vùng 2 nói riêng trong việc tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, nhất là công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ ngư dân.

Chủ tịch nước căn dặn, các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Cảnh sát biển cần gắng sức để bảo đảm được hoạt động đánh bắt thủy sản bình thường của bà con, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Chủ tịch nước đến thăm cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 2. (Ảnh: QĐND)

Chiều 11/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay chúng ta đang sống trong hòa bình, song nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là vô cùng quan trọng vì vậy Thủ tướng mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao.

Thủ tướng cũng yêu cầu Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên nắm chắc tình hình an ninh trật tự ở những địa bàn trọng điểm, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để xây dựng phương án, kế hoạch tác chiến; thường xuyên tổ chức diễn tập, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi điều kiện và tình huống.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên

Chiều 9/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và nói chuyện với LLVT Quân khu 5. Phó Thủ tướng căn dặn LLVT Quân khu5 tiếp tục giữ vững truyền thống kiên cường, bất khuất, tổ chức huấn luyện và SSCĐ cao, nâng cao chất lượng tổng hợp, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia; làm tốt nhiệm vụ của đội quân công tác trong việc giúp nhân dân các địa phương phòng chống lụt bão, thiên tai. Nhận thức rõ hơn về hai nhiệm vụ chiến lược, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng với toàn quân bảo vệ vững chắc sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hải quân Việt Nam huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị