(Lanhdao.net) - Khi nói về người kế nhiệm và xu thế tương lai của nước Nga, gần đây Tổng thống Vladimir Putin luôn nêu nguyện vọng duy trì tính chất kế thừa của đường lối. Một số động tác chính trị mà nguyên thủ Nga vừa  thực hiện cũng nhằm phục vụ cho mục tiêu này. Tuy vậy, ngay trong phát ngôn mới nhất, Putin cũng chưa nói cụ thể gì hơn về con người sẽ thay ông giữ chức Tổng thống Nga.