TP - Nên chọn những vấn đề trúng để hỏi. Bởi có những câu hỏi chất vấn quá cụ thể, chi tiết. Chất vấn là vì cái chung thì đại biểu nên đề xuất cả biện pháp giải quyết chứ không chỉ là phê phán.

>> Ghi nhận nỗ lực của chính phủ Ngoài ra, trong Quốc hội có cả lãnh đạo các địa phương. Nhưng có nhiều vấn đề đưa ra chất vấn các thành viên Chính phủ, liên quan đến một địa phương cụ thể, có địa chỉ rõ ràng nhưng lãnh đạo địa phương lại không nói gì cả. Do vậy, khi nội dung chất vấn liên quan đến địa phương mình thì lãnh đạo địa phương đó nên có ý kiến tham gia, khi đó vấn đề sẽ được sáng tỏ. Nếu không người dân sẽ đặt câu hỏi rất lớn khi Bộ trưởng trả lời chưa rõ, mà có khi cũng không phải trách nhiệm trả lời của Bộ trưởng. Tôi lấy ví dụ câu hỏi đối với tôi về số tiền chi cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội, phần của địa phương. Tôi nắm được mới trả lời chứ đúng ra tôi không trả lời cũng được vì ngân sách là phân cấp rồi. Luật quy định HĐND thành phố có quyền. Do vậy, nếu có sự phối kết hợp tốt thì sẽ làm cho dư luận hiểu rõ hơn vấn đề, không gây ra thêm bức xúc. Ngọc Tiến (ghi)