Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ban chiếu chỉ phong tước hiệu "Samdech Akkak Moha” tước vương cao quý nhất của Hoàng gia, cho Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Chea Sim và Thủ tướng Hun Sen.