Trong tháng 10 và tháng 11, Hạt kiểm lâm huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

Qua đó đã phát hiện 39 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu trên 14m3 gỗ các loại, 3.000 kg than hoa, 12 xe môtô, 3 máy ca xăng; xử phạt 5 ôtô dùng trong việc chuyên chở gỗ trái phép; thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 40 triệu đồng