32 năm hòa bình, ở một vùng quê không xa TPHCM vẫn còn tồn tại một ngôi làng mang cái tên khá đặc biệt, làng bom đạn.