Chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump ở Mỹ đã tiếp thêm sức mạnh cho làn sóng tranh cử của các đảng cực hữu khai thác lập trường dân tộc chủ nghĩa, chống tự do thương mại và nhập cư tại các nước châu Âu.